Detektiv-projekt har genomförts och pågår i flera EU-länder (men heter då Beyond The School) och fått ett mycket positivt mottagande av skolor och medborgare i olika kommuner.


I Sverige så är det FramtidsFrön som driver projektet. FramtidsFrön är en idéell förening som arbetar med entreprenörskap i skolan. FramtidsFrön erbjuder konkreta verktyg och utbildningar som möjliggör för lärare att på ett enkelt sätt komma igång med praktiskt entreprenörskapsarbete i klassrummet. Verktygen passar åldersgrupper från förskoleklass till årskurs nio.
Precis som Skolverket anser vi att entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om eget företagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.
FramtidsFrön finns idag i Östergötlands och Västra Götalands län samt i ett antal fristående kommuner.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller läs mer om oss på hemsidan www.framtidsfron.se


Teknisk support
Konstruktion, operation, uppdatering och underhåll av internetverktyget för användandet av Detektiv-projektet tillhandahålls av FramtidsFrön