Latvijas Mākslas akadēmija atrodas vienā no iespaidīgākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektūras pieminekļiem - Biržas komercskolas ēkā (arhitekts V. L. Bokslafs). Pēc pasūtītāja - Rīgas Biržas komitejas - prasības ēka tika veidota „ķieģeļu gotikas" formās. Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gada 20. augustā, studiju darbs uzsākts 1921. gada 12. oktobrī. Akadēmiju dibinātājs ir viens no pirmajiem latviešu profesionālajiem gleznotājiem Vilhelms Purvītis.