Senaste projekten

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

More information about the Beyond the School project, its methodology and outcomes etc. can be found at www.beyondtheschool.org.uk.


Slumpvisa fotopar


NamnLösenord
Klicka här för att se projekten.Gäster
Klicka här om du vill registrera dig (för lärare och elever)Registrering

Vad är “Detektiverna”?

Detektiverna är ett utbildningsmaterial där elever/barn får upptäcka förändringar som skett i deras närhet genom att jämföra gamla fotografier med nya. Har du en iPad, iPhone eller Mac behöver du ladda ner appen Photon (kostnad 38 kr) för att kunna ta del av de Flashbaserade bildserierna.

Genom att jämföra den gamla bilden med den nya ska eleverna upptäcka förändringarna och fundera över vad det är som har hänt och varför. Eleverna kan även söka information genom att intervjua människor som vet något om platsen. Bilder och texter kan sedan laddas upp på denna hemsida.

I Detektiverna arbetar man ämnesövergripande. En hel klass kan göra arbetet tillsammans eller så arbetar man gruppvis.

Läs mer om arbetssättet under "Om Detektiverna"TrainLMS