Detektiverna
- en värdefull pedagogisk resurs

  • - Vill du arbeta ämnesövergripande på ett enkelt sätt?
  • - Skulle du vilja utveckla dina elevers kunskaper om sin närmiljö och samtidigt förbättra deras kunskaper inom datorkunskap och internet?
  • - Vill du arbeta med närsamhället som inspiration och "klassrum"??
  • - Letar du efter sätt att erbjuda elever möjligheter att grupparbeta, söka information självständigt och utveckla sin kompetens och spetskunskaper?


Om dessa frågor är viktiga för dig kommer Detektiverna vara ett intressant arbetsmaterial för dig.


Undervisningsmaterialet består av texter, fotografier och inspelade kommentarer.Hemsidan med dess grafiska mjukvara som "morphar" bilderna gör det möjligt för eleverna att lätt se och visa de förändringar som ägt rum under en viss tidsperiod. Eleverna kommer att upptäcka och se hur städer, byar och närmiljöns landskap såg ut långt innan de föddes.

Genom att använda fotografier av lokala platser och föremål därifrån kan elever leta upp liknande ställen och dokumentera de förändringar som ägt rum genom att fotografera.

Pedagogen diskuterar därefter frågor som eleverna vill utforska och vilka aktiviteter de vill ägna sig åt; exempelvis göra intervjuer med befolkningen i närområdet, scanna av gamla bilder, leta upp ställen som nämns i gamla dokument och skriva ned observationer med kommentarer för att sedan ordna data digitalt.

Projektets huvudsakliga syfte är att ge elever en bättre förståelse av faktorer som påverkat framväxten av deras lokala samhälle och miljö. Genom att samla in historiskt material genom intervjuer och fältarbete kommer eleverna att få djupgående insikter om sin regions utveckling; något som kommer att främja förståelsen av deras lokalsamhälles fortskridande. Resultatet av detta arbete kan att spridas lokalt, regionalt och nationellt genom te x broschyrer och utställningar.