Inspiration

Verktyget kan användas av skolor, lärare, fritidsledare och andra - men framför allt av eleverna själva. Verktygets viktigaste princip är den metod som bygger på elevernas egen drivkraft och intresse.

Utgå från eleverna

Eleverna är de som ska ställa sina egna frågor kring de bilder man arbetar med. Utifrån dessa frågor ska de sedan söka svaren. De måste då använda sin kreativitet och drivkraft för att göra detta.

Att komma igång

Ett bra sätt att börja är att ställa frågor som: Var kommer min familj ifrån? Vad är viktigt för mig i livet? Vad skulle jag gå miste om jag lämnade födelseorten och flyttade? Vad binder mig samman med mina vänner, min familj och mitt samhälle? Detektiv-projektet uppmuntrar unga att engagera sig i dessa frågor och vända sig till närsamhället för att få svar.

Tänkbara teman

Det finns många områden som kan vara intressanta att fördjupa sig i. Tanken är att Detektiveran ska vara ett stöd i din ordinarie undervisning och kan kopplas ihop med massor av olika områden.

Man kan tex fokusera på …

- Teknikutveckling: transporter, bilar, kommunikation

- Familjen: Hur har en typisk familj sett ut under åren?

- Kläder & mode


- Arkitektur & utveckling

- Traditioner:Eleverna skulle kunna undersöka lokala sedvänjor och traditioner, särskilt sådana som kan förknippas med en viss kulturell grupp.


- Boende


- Lantbruk nu & då.


- Yrken:

Lönearbetets art kan ha förändrats drastiskt i vissa områden under det senaste århundradet, från tung industri till modern teknologi, och dessa förändringar kommer med all sannolikhet att speglas i den lokala miljön.


- Naturens växlingar under året


Att söka svar

De kan forska i lokala dokument, gå igenom arkiv och samlingar av historiska fotografier.

Kunskaper kan spåras antingen via gamla fotografier eller andra illustrationer men också i form av berättelser eller dokument. Man kan även gå till film- och ljudarkiv. Ibland förs traditioner helt enkelt vidare minnesvägen från mun till mun.

Att träna intervjuteknik

Vissa av sina frågor får de genom att intervjua människor. Men hur ställer man en bra fråga? Hur beter man sig då man ska intervjua en person? Vilket material behöver man ha med sig?

Träna gärna dessa moment genom rollspel etc innan.

Vad är ett lokalt arv?

Lokalt arv kan betyda många olika saker. Det kan kopplas till kultur, någonting i närmiljön eller något av intresse för individen. Ibland kan det härledas från gamla kunskaper som förs vidare via tradition från generation till generation.