Vad ger det mer ...

Skolor, universitet, elevföreningar, ungdomsgrupper och andra kan använda Detektiverna. Detta verktyg utvecklar förmågor som behövs för att lyckas inom en rad områden – i arbetet, i utbildningen eller på andra områden i vardagslivet.

Förmåga att kommunicera
För att t.ex. utveckla kommunikation som ämne kommer eleverna lära sig att träna kommunikationsförmåga i syfte att stärka självförtroende i en rad olika situationer och sammanhang. De kommer att uppmuntras att visa att de kan delta i en diskussion, läsa och tillgodogöra sig information från dokument samt skriva olika typer av dokument.

Information- och kommunikationsteknologi
Under arbetets gång kommer eleverna att använda datorer, kameror, scanners, digitala diktafoner, grafiska program och administrationsverktyg för webben. De färdigheter de utvecklar här kommer att underlätta för dem att i framtiden att arbeta ned andra projekt i skolan eller på framtida arbetsplatser. Deltagarna kommer också att presentera information i form av text, bild och tal, och använda olika tekniker för layout och presentation.

Språkträning
På hemsidan kan man skriva in sina texter på två språk så Detektiverna kan även användas som en del i språkundervisningen. Det kan också bli ett tillfälle att läsa texter från andra länder, som eleverna där skrivit.

Breddade specialkunskaper

Arbetet innefattar även breddandet av specialkunskaper (att arbeta med andra, förbättra inlärlingsprocesser, utveckla framställning och problemlösning) genom att förbättra elevens förmåga att arbeta på eget initiativ, liksom att arbeta i grupp med planering, genomförande och presentation av arbtetets resultat.

Hemsidan
Du kommer att kunna presentera resultatet av ditt arbete på Detektivernas hemsida. Där kan det användas i utbildningssyfte av alla deltagande organisationer. Likadant kan din egen skola använda alla de andra projektens resultat i samma syfte. Du kommer att kunna leta upp information om andra lokalmiljöer på webbsidan www.detektiverna.se och följa vilka förändringar som ägt rum runt omkring oss - här eller i andra länder. Genom hemsidan kan eleverna också kommunicera med besökare eller andra projektdeltagare.