Detektiverna-en värdefull pedagogisk resurs
Detektiverna hjälper dig att på ett strukturerat sätt arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan. Det underlättar ditt samarbete med närsamhället och hjälper eleverna att upptäcka sin närmiljö.

Inspiration
Här finner du lite praktiska tips & idéer kring hur du kan arbeta med Detektiverna.

Vad ger det mer ...
Genom att arbeta med Detektiverna arbetar man med en mängd förmågor som behövs i kommande utbildningar och senare i arbetslivet.

Kursplaner & styrdokument
Tanken är att Detektiverna ska vara ett stöd i den ordinarie undervisningen. Här kan du se vilka mål som man kan koppla ihop med Detektiverna.

Att arbeta med Detektiverna
Hur du kommer i gång att arbetet.

Projektaktiviteter
Vad kommer lärare och elever att arbete med?


De olika delarna
Vad för verktyg ingår?