Detektivernas olika delar

Content Management System
Detta är ett webb-baserat verktyg som hjälper dig att publicera och presentera elevernas arbete. Verktyget stödjer även flerspråkiga dokument. Hemsidan fungerar även som ett galleri där man kan titta på andras bilder och texter.

E-learning kurser
Som en del i projektet, så kan eleverna göra e-learningkurser. Många av dem är gjorda som spel, baserade på gamla och nya foton. Detta hjälper eleverna att få en bättre känsla för lokal historia och för de ändringar som sker. Det hjälper dem också att bli mer motiverade att arbeta med det riktiga projektet. Eleverna får en baskunskap av de tekniska färdigheter som behövs för att arbeta med Detektiverna, t ex scanna, fotografera, arbete med grafiska datorprogram och med hemsidan. En del handlar om hur man tar kontakt med och intervjuar äldre, så att man kan få ta del av deras minnen och berättelser.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen beskriver de olika stegen mer noga, och ger dig råd och tips om de olika delarna.

Grafisk program
För att göra ordning bilderna för hemsidan och "morphingen"* så behöver man ett bildredigeringsprogram. Det finns flera olika program, t ex Photoshop, Zoner Photo Studio 8 Professional mfl.
* morphing betyder animerad förvandling av en bild till en annan. Det sker en gradvis övertoning.

Utställning
Som avslutning på projektet kan man göra en utställning. Bjud in föräldrar, människor från närsamhället, de som bidragit med fotografier mm.