Kursplaner & styrdokument

Beroende på hur du arbetar med Detektiverna, så berörs olika delar av läroplanen. Eftersom man kan vinkla arbetat mot olika ämnesområden, så styr det vilka mål man jobbar mot.

På FramtidsFröns hemsida finns dokument som mer utförligt beskriver de mål man berör. Det finns även ett dokument där vi beskriver kopplingar till gymnasieskolans kursplaner.

Här är några mål som är hämtade från LGR 11:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”
(LGR 11, Grundläggande värden, sid 7)

”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
(LGR 11, Skolans uppdrag, sid 9)

Skolans uppdrag
En viktigt uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas;
• kreativitet och nyfikenhet,
• självförtroende,
• vilja till att pröva egna idéer och lösa problem,
• få möjlighet att ta initiativ och ansvar, utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra,
• utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

(LGR 11, Skolans uppdrag, sid 9)